Menu

Counselling

Definitie van Counselling (Stichting Counselling Nederland): “Counselling is een professionele, laagdrempelige manier van psychosociale hulpverlening, waarbij de cliënt leert manager te worden van zijn of haar eigen probleem.”

Uitgangspunt van deze vorm van begeleiding is gesprekstherapie: er wordt gewerkt aan probleemverheldering, inzicht in eigen patronen en gedragsverandering door middel van persoons- en doelgerichte gesprekken. Het doel van counselling is het ontwikkelen van de nodige inzichten en vaardigheden om (ook toekomstige) problematiek het hoofd te kunnen bieden. Hierbij wordt ook gezocht naar sterke punten en kwaliteiten van de cliënt die kunnen worden ingezet. Counselling gaat dus om een duurzaam veranderingsproces en mensgerichte begeleiding, en niet om een klacht- of stoornisgerichte therapie of behandeling.

Voor counselling door een Registercounsellor ABvC zijn er (gedeeltelijke) vergoedingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering bij een aantal zorgverzekeraars. Bekijk hier de betreffende lijst (NB: het gaat om de lijst vermeld onder vergoedingen ABvC, RBCZ is vooralsnog niet van toepassing).