Menu

Oplossingsgerichte therapie (SFBT: solution focused brief therapy)

Oplossingsgerichte therapie is voornamelijk gericht op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de therapeut onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken ('meer doen van dat wat werkt'). Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in de oorzaken van problemen om deze te kunnen oplossen. De nadruk van de behandeling ligt daarom op het vinden van oplossingen. De cliënt wordt gezien als expert. Voor de therapeut is het referentiekader van de cliënt leidend voor het zoeken naar oplossingen. De therapeut neemt een houding van niet-weten aan zodat de expertrol van de cliënt tot uitdrukking komt.

Een ander aspect van de therapeutische houding is 'leading from one step behind'. Dat betekent dat de therapeut figuurlijk gesproken achter de cliënt staat. Als het ware kijkt de therapeut mee 'over de schouder' van de cliënt: door oplossingsgerichte vragen te stellen wordt je uitgenodigd om je doel te bepalen en de mogelijke oplossingen zo breed mogelijk te verkennen.