Menu

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

In deze therapie- of begeleidingsvorm wordt geleerd om beter om te gaan met vervelende gedachten, emoties, herinneringen en gebeurtenissen (acceptance-gedeelte), zodat men meer kan gaan leven naar de eigen waarden: op hoe men werkelijk wil zijn en handelen (commitment-gedeelte).  ACT werkt aan het vergroten van wat ‘psychologische flexibiliteit’ of veerkracht wordt genoemd, waardoor je je minder of niet meer laat tegenhouden door allerlei obstakels om de dingen te doen die jij graag wilt en belangrijk vindt. 

ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst- en depressieve klachten en lichamelijke ongemakken. Echter, ACT is niet alleen bruikbaar als je problemen hebt, je kunt het ook gebruiken om je kwaliteit van leven te verhogen en je persoonlijke veerkracht te vergroten.