Menu

Behandeling

Ook voor individuele behandeling van lichte tot matige psychische klachten kan je bij Jij&iq terecht. De behandeling is in de basis klachtgericht (i.t.t. counselling), maar er is zeker ruimte voor maatwerk, individuele aanpassingen en flexibiliteit. De kans is klein dat je een standaard protocollaire behandeling krijgt. Alle behandelingen zijn in principe kortdurend, waarbij je kunt denken aan grofweg 8-15 sessies.

Behandelvormen die kunnen worden ingezet zijn  ACT, CGT en oplossingsgerichte therapie. De therapie kan aangevuld worden met diverse aanvullende oefeningen uit bv. de positieve psychologie of de polyvagaaltheorie.

In de intakefase (doorgaans 2-3 gesprekken, inclusief het eerste intakegesprek) worden de klachten en problemen in kaart gebracht. Op basis van het type klachten en de hulpvraag, in combinatie met persoonlijke eigenschappen van jou als hulpvrager, zal ik een voorstel doen voor een aanpak/therapievorm. In het behandelplan worden nadere afspraken vastgelegd over aard en duur van de therapie, frequentie van de sessies (doorgaans tweewekelijks), de kosten en wijze van evaluatie.

 

Wachtlijstbehandeling

Sta je op de wachtlijst voor (vergoede) behandeling binnen de reguliere GGZ? Om de klachten te stabiliseren en verergering te voorkomen bied ik overbruggende begeleiding aan. Deze begeleiding kan gericht zijn op copingvaardigheden en ondersteuning/advisering van cliënt en systeem, maar kan ook meer het karakter hebben van behandeling. Het komt voor dat er dusdanige verbetering optreedt dat behandeling bij de GGZ niet meer nodig is.